Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni


Zgodnie z zarządzeniem nr 9 szefa kancelarii rady ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. zarządza się co następuje:
§1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

  1. 4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy;
  2. 26 maja 2018r. wyznacza się dniem pracy.

W związku z prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie naborem na kierunek Rybactwo, władze Uniwersytetu przygotowały film promujący który można znaleźć pod tym linkiem: https://youtu.be/SHbnPqISKHk. Więcej informacji można uzyskać na stronie Uniwersytetu.


Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni został powołany do życia w 1999r. po przeniesieniu działu administracji rządowej ,,rybołówstwo’’ z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej funkcjonowaliśmy w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni jako Wydział Rybołówstwa i Portów Rybackich. Od 2007r nastąpiła zmiana podległości - powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i rybołówstwo podlegało Ministrowi Gospodarki Morskiej. Od 2007 do niemal konca roku 2015 Okręgowy Inspektorat podlegał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W listopadzie 2015 dział administracji Rybołówstwo a wraz z nim OIRM w Gdyni został przeniesiony do nowo powstałego Ministerstawa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej http://mgm.gov.pl/

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa i jest przez niego powoływany. Kompetencje i zadania Okręgowego Inspektora określa ustawa z dnia 19.02.2004r. o rybołówstwie (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.). Obszar właściwości terytorialnej OIRM w Gdyni obejmuje obecnie dwa województwa: pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Więcej szczegółów.

Na leżących w tym obszarze 40 portach i przystaniach rybackich oraz wodach morskich Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni sprawuje nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa, działalnością zarybieniową, połowami naukowo-badawczymi i innymi formami eksploatacji i gospodarowania - chroniąc żywe zasoby morza w interesie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy Inspektoratu (w tym 18 inspektorów rybołówstwa morskiego) zwalczają działalność kłusowników i nadzorują przestrzeganie przepisów przez rybaków i wędkarzy. Nadzorujemy także działalność podmiotów skupujących, transportujących i przetwarzających organizmy morskie. Działając z upoważnienia Okręgowego Inspektora, inspektorzy rybołówstwa morskiego pełnią swoje zadania w portach i przystaniach oraz na morskich łowiskach.

Dodatkowe zadania kontroli statków rybackich państw członkowskich UE, które uprawiają rybołówstwo w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (obecnie wody wspólnotowe), wymagają posiadania odpowiednich technicznych środków kontroli.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:73164
Treść wprowadził(a): Bering Michał, 2018-04-18 15:07:06
Treść wytworzył(a): , 2015-05-26 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-18 15:06:10